Ett bomärke är ett tecken som användes för att märka upp personliga tillhörigheter, gårdstillhörigheter och som juridiskt bindande signatur. Beroende på vad som skulle märkas kunde bomärket ristas, skäras, brännas, huggas, sys in osv.

Ett bomärke förändras inte eller blir nytt om det vänds upp och ner, utan kan "läsas" från alla håll. Ofta var det ju placerat på föremål som kunde vridas hur som helst, till exempel ett fat. Om ett streck tillfogas eller tas bort från grundfiguren blir dock bomärket ett nytt märke. Ofta var det just det som skedde när ett bomärke ärvdes inom släkten.

Bruket av bomärken nådde sin största utbredning i Europa vid slutet av 1500-talet. Mot slutet av 1600-talet skedde en successiv nedgång av bomärkesanvändandet i och med att allt fler lärde sig läsa och skriva.

Bomärken från Vasa

På Vasa har vi hittat drygt 200 föremål som har bomärken. Det är framför allt privata husgeråd som skedar, diskar och stånkor som är märkta, men även på tunnor och andra förvaringskärl finns många bomärken.

På bilden finns ett tunnlock och ett litet skrin med likadana märken.
Det finns många bomärken som återkommer på flera olika föremål. Ibland är det föremål som dessutom är påträffade i samma område eller i ett slutet fynd. Dessa bör med stor säkerhet ha tillhört samma ägare.

I fyndmaterialet från Vasa finns det många föremål som har olika typer av märkningar. En inventering i syfte var att dokumentera märkningarna gjordes under 2010-2011. Studien var till en början tänkt att bara handla om bomärken men utvidgades eftersom det även fanns andra typer av märkningar.

Relaterat material