En del av en tumstock, graderad i tum och halvtum, hittades bakom en bordläggningsplanka som togs bort från skrovets botten under vintern 2010. Brottytan är gammal, vilket antyder att tumstocken bröts av och tappades bort när Vasa byggdes 1626-1627. Tumstocken är indelad i svenska tum. Svenskarna utgjorde ungefär halva arbetsstyrkan på Stockholms skeppsgård. De svenska tumstockarna var en fot långa och indelade i 12 tum, medan de holländska timmermännen använde tumstockar med 11 tum.

Tumstockarna tillverkades av timmermännen själva och varierar vad gäller längd och gradering. Den här tumstocken är för lång för att representera en svensk standardfot (297 mm). Fyra tumstockar har hittats på Vasa och alla är olika långa!

Relaterat material