Det här är en putshyvel av holländsk typ. Den känns igen på sin typiska tekanna-profil och den hjärtformade öppningen. Typen var vanlig på holländska skeppsgårdar under 1600-talet och spår av dess utformning återkommer i moderna hyvlar.

Denna specifika hyvel är unik i Vasas samling. Av de nio identifierade hyvlar som hittats ombord så är det här det enda exemplaret som snidats ur ett sammanhängande trästycke. De andra hyvlarna i samlingen har framåtriktade handtag som antingen är laxstjärtsformade eller infällda.

De dekorativa elementen på hyveln, som snirkelornamentet på den nedre delen samt hjärtat runt öppningen, visar att extra vikt lades vid detaljer under tillverkningen.

Timmermannens hyvel

Detta var också den enda putshyveln som påträffades i timmermannens kista. Kistan hittades under utgrävningen i ett rum på trossdäcket. Verktygskistan innehöll även en uppsättning borrsvängar, handtag till yxor, tumstock, vinkelhake, klubbor och en fettsko. Det fanns även flera personliga tillhörigheter bredvid verktygen, bland annat en mössa, mynt, en bit tyg tyg och en svepask.

Hyveln är anmärkningsvärd också på grund av sin tydliga och vackra fiberstruktur. Det är ibland svårt att artbestämma konserverat trä utan att ta prov för analys. Men i det här exemplet är det fläckiga mönstret så tydligt att det indikerar att hyveln är snidad ur ett stycke bok.

Relaterat material