I fyndliggarna registrerade arkeologerna alla föremål de hittade då Vasa grävdes ut.

I liggaren noterades vilken typ av föremål det var, vad för slags material det bestod av, alla mått, fyndplats, datum och ibland en skiss.

Högst upp till höger på varje sida finns ett nummer, ett individuellt fyndnummer som identifierar föremålet. Varje föremål märktes även med en fyndbricka med samma nummer. Vasas nummerserie löper från 1 till 44020.

På den uppslagna sidan visas registreringen av föremål nummer 9825, ett sänke som består av en sten inlindad i näver.

Fyndliggarna utgör källmaterialet för allt vidare arbete med Vasas samling.

När vi idag arbetar med föremålen jobbar vi vidare med den information som finns i fyndliggarna och gör en utförligare dokumentation.

Vi har ju nu fördelen att kunna arbeta under bekvämare förhållanden än vad arkeologerna hade när de var ombord på skeppet och det mesta var täckt av slam, lera och strilande vatten!

Relaterat material