På Vasa har man hittat elva skoläster i olika storlekar. De användes då man tillverkade och lagade skor. Lästen är en mer eller mindre grov modell av en fot, över vilken skon formades. Alla Vasas läster är tillverkade i trä.

Mellan slutet av 1500-talet och slutet av 1700-talet dominerade tre skotyper skomodet. Dessa var slejfskon, stöveln och halvtoffeln. Samtliga finns representerade i Vasamaterialet. Slejfskon var en sko med knäppe. Knäppningen kunde exempelvis ske genom snörning, med spännen eller remmar. Stöveln hade under 1600-talets början smala åtsittande skaft som var så mjuka att de kunde vikas ned. Halvtofflor, även kallade "muller", saknade bakstycke och hade ofta tjockare sulor än tofflor. Under denna tid gjordes generellt ingen skillnad mellan höger- och vänsterskor. Under 1600- talets första decennier fick klacken sitt genomslag i Sverige, innan dess hade skosulorna varit flata.

Persoling utrustning

Lästerna hörde till besättningens personliga utrustning och följde med hemifrån.

Två av lästerna är påträffade i en och samma tunna, tillsammans med andra föremål som ägaren hade packat ner inför resan. Dessa två läster är mycket lika varandra, både i form och i storlek. Ville ägaren ha med sig en reserv eller var man två personer som delade på tunna och som hade samma skostorlek?

Den största lästen är dryga 28 centimeter lång vilket idag skulle motsvara skostorlek 43 eller 44. En av lästerna är mycket liten, anpassad till en barnsko. Kanske tänkte någon göra skor till ett barn som väntade därhemma!

Relaterat material