Tegelstenen kommer från Vasas murade kabyss. Kabyssen var skeppets kök, den enda plats där det fick förekomma öppen eld ombord. Kabyssen låg längst ner i Vasas hålskepp.

Vid utgrävningen av Vasa påträffades kabyssen i stort sett intakt. Omkring 750 tegelstenar hade använts. Kabyssens golv bestod av två lager tegelstenar ställda på högkant. Två väggar fanns, en föröver och en akterut. Den förliga väggen hade ett lager tegel medan den aktre delvis hade två lager. Det fanns inga tecken på att eldstaden i kabyssen hade använts.

Tillverkning av tegel

Teglet tillverkades vid tegelbruk i stadens utkanter genom att lera pressades ned i färdiga formar. Det kallades att slå tegel. Därefter fick leran torka innan den ställdes in i ugnen för att brännas i omkring 1000 grader Celsius.

Medan teglet förtorkade passerade ibland ett djur eller kanske ett barn förbi och råkade lämnade sina fotspår i leran. Bland Vasas tegel har man framförallt hittat fotspår från gris men även människa och eventuellt rådjur. Vi tror att spåret på bilden kommer från en liten gris .

Tegel var kostsamt att framställa vilket man också förstår genom att titta på Vasas tegel. Många stenar är deformerade och har dålig passform men har ändå använts.

Vi vet inte från vilket tegelbruk Vasas tegel kommer. Vid tiden då skeppet byggdes fanns fyra till fem bruk i Stockholmstrakten, bland annat ett i Hornstull och flera på Kungsholmen.

Många tegelstenar finns att se i utställningen Livet ombord.

Relaterat material