Om konsten att segla på 1600-talet.

Vittnesmål från 1628 berättar att Vasa hade fyra segel satta vid katastrofen. Totalt kunde hon bära tio. Seglen återfanns vid utgrävningen långt nere i skeppet i form av något som mest liknade en lövhög och med hållbarhet som blött tidningspapper. Efter flera års arbete kunde konservatorerna konstatera att lövhögen innehöll alla de sex segel som inte var satta. 

Vasas minsta segel, förbramsseglet, täcker en hel vägg i utställningen. Så vitt vi vet är det världens äldsta bevarade segel. I utställningen ingår en kopia av den stora plattform från vilken seglen bearbetades, 17 meter över däck. Du kan prova att stå här på samma svindlande höjd och titta ner till de lägsta nivåerna av museet. I utställningen finns fem skeppsmodeller i koppar som visar den komplicerade manövern att vända genom vinden, konsten att segla på 1600-talet. 

Segla ett skepp

I anslutning till utställningen finns nu ett spel som kombinerar analog och digital interaktivitet och uppmanar till samarbete.

Lär dig vad som krävs för att få skeppet att segla genom att tillsammans lösa uppgifterna vid tre stationer: hala upp ett ankare, sätt segel och styr skeppet med kollerstocken. När alla uppdragen är avklarade seglar skeppet iväg och två skott avlossas i tät följd – en så kallad svensk lösen.

Ljudspår

Lyssna

14. Det seglande skeppet

Lyssna