Vasa deformeras och trycks samman under sin egen vikt med omkring 1 millimeter per år.

Med vårt tredimensionella mätsystem följer och mäter vi noga vad som sker. Vi använder oss av en så kallad totalstation, ett instrument som mäter vinklar och avstånd till olika fixpunkter. Punkterna består av röd reflekterande tejp, som sitter på skeppet och prismor som är placerade runt om i skeppshallen.

Vi mäter två gånger per år och får då en god bild av hur mycket skeppet deformeras och var i skrovet förändringarna är som störst.

Läs mer om mätsystemet och se filmen om en förbättrad stöttning av Vasa:

Relaterat material: