Strider mot hugenotterna

La Rochelle, september 1627. Kardinal Richelieu leder den franska flottan i attacken mot staden La Rochelle, hugenotternas främsta fäste. Hugenotterna, de franska protestanterna, tar hjälp av engelsmännen, men tvingas efter en årslång belägring att kapitulera. Hugenotterna har under det sena 1500-talet utsatts för våldsamma förföljelser. Privilegierna de fått genom edikten i Nantes går nu förlorade.

Fattigdom och lyx

De flesta av landets nära 20 miljoner invånare är bönder. De rikaste av dem har mycket makt lokalt. Men två tredjedelar brukar mark ägd av adeln. Höga skatter tär på folket. Skillnaderna är stora. Adeln betalar ingen skatt och i hovkretsarna växer lyxkonsumtionen. Adelskap ger tillgång till de högre tjänsterna.

Kronan ökar tillfälligt sina intäkter genom att sälja ämbeten och adelstitlar. Den nya, ämbetsadeln, finns nu vid sidan av den gamla, svärdsadeln.

Änkedrottningen styr landet

När Henrik IV blir mördad av en religiös fanatiker är sonen Ludvig XIII nio år. Det blir änkedrottningen, Maria de Medici som i praktiken styr landet. Ekonomin försämras och de religiösa motsättningarna ökar. Genom en palatsrevolution 1617 tar Ludvig makten från sin mor. Läget stabiliseras när "den röde eminensen", kardinal Richelieu, blir kungens främste minister 1624. Hans mål är att samla makten hos kungen och krossa hugenotternas och adelns självstyre. Den gamla adeln ogillar centraliseringspolitiken. Intrigerna sprids i hovkretsarna. Långt senare bildar detta politiska spel fond till Alexandre Dumas roman om de tre musketörerna.

Dras in i 30-åriga kriget

Richelieu bygger upp armén och flottan. Han vill stärka landets maktställning i Europa. Snart krigar han på två fronter, dels mot de spanska Habsburgare i syd, dels mot de tyska Habsburgarna i öst. I detta sammanhang blir religionen mindre viktig. Det katolska Frankrike stödjer nu de protestantiska tyska furstarna och Sverige i kampen mot de katolska Habsburgarna. År 1635 dras Frankrike in i trettioåriga kriget även militärt.

Kardinal Richelieu dör 1642. Efterträdaren, kardinal Mazarin, är inte populär. Uppror skakar Paris. Tillsammans med änkedrottning Anna av Österrike behåller han ändå makten tills Ludvig XIV kröns 1651.

Frankrikes kolonialvälde

Trots interna strider vidgar Frankrike sitt välde med kolonier. Flera franska handelsstationer grundas i Nordamerika under det tidiga 1600-talet. Den lönsamma pälshandeln är viktig liksom införandet av nya grödor i Frankrike. Handelsstationer och plantager skapas också i Sydamerika och Senegal.

Filosofi och konst

Även det kulturella och intellektuella Frankrike blomstrar. Académie Francaise grundas i Paris 1635. Cogito, ergo sum Jag tänker, alltså är jag. René Descartes utvecklar rationalismen som bildar grund för det moderna vetenskapsliga tänkandet. De sköna konsterna understöds av adeln som efterliknar hovets dyra vanor, stil och smak. Barocken introduceras i arkitekturen. Frankrike föder storheter som dramatikern Molière, kompositören Jean-Baptiste Lully och konstnären Nicolas Poussin.