Om hur det var att leva ombord på 1600-talets krigsskepp.

Livet ombord ger en bild av hur livet kunde ha sett ut på skeppet. Hur de klädde sig, hur och vad de åt och vilka sjukdomar som härjade bland besättningen. Det första du i utställningen möter är en av de sjömanskistor som påträffades vid utgrävningen. Då arkeologerna lyfte på kistans lock låg innehållet kvar precis som då det packades ner, 333 år tidigare. 

I utställningen finns också en genomskärningsmodell av Vasas inre med man och allt. I en fullskalemodell av en del av skeppets övre batteridäck kan besökaren gå in mellan kanonerna och vidare in i styrhytten. 

Vasa skulle ha haft en besättning på 145 sjömän och 300 soldater. Alla dessa mannar behövdes för att snabbt kunna hantera rigg och kanoner vid en sjöstrid, men det innebar också att trängseln var stor ombord. Skeppen användes ibland även till trupptransporter, då blev det än mindre utrymme för var och en.

Visa mer