Om konsten att bygga skepp på 1620-talet.

Skeppsgården i Stockholm, var varvet där Vasa byggdes och tidens största arbetsplats. Där arbetade cirka 400 personer; timmermän, sågare, svarvare, märs- och mastmakare, snickare, målare, bildsnidare, segelsömmare, repslagare, smeder och många fler.

I utställningen finns en modell som visar den febrila verksamheten på varvet våren 1627, där ligger Vasa i centrum redo för sjösättning. Andra modeller visar Vasa i olika byggnadsstadier. Bilder beskriver den skapande processen, från letandet efter det rätta virket i ekskogen till riggning.   

Ljudspår

Lyssna

4. Skeppsgården

Lyssna