Om det gröna arvet från Vasas tid.

I utställningen Vasamuseets trädgård kan du gratis botanisera i det gröna arvet från Vasas tid. Utställningen ligger bakom ett grått plank på baksidan av Vasamuseet. Tillgången till trädgården är säsongsberoende. Vår, sommar och tidig höst pryds den med sina vackra skyltar, bänkar och växter.

Vid utgrävningen av skeppet Vasa fann arkeologerna en omkullvält gryta, en mortel och några slevar. Vad för slags mat skulle lagas i grytan? Kunde skeppets barberare ha använt sig av morteln? Föremålen från Vasa och samtida dokument som rör skeppets proviantering har inspirerat till utställningen Vasamuseets trädgård.

I trädgården växer köksväxter, läkeörter och blomster. Mat och medicin till besättningen ombord på skeppen. Där växer också sådant som bönder och stadsbor odlade i sina täppor och herremän i sina trädgårdar på Vasas tid. Inne i museet finns en liten utställning som berättar mer om trädgårdens koppling till skeppet Vasa.

Relaterat material: