#vasamuseet

Youtube

Stötta Vasa / Support Vasa

Uppladdad av Vasamuseet

Att konservera Vasa / Preserving Vasa

Uppladdad av Vasamuseet

Byta 5000 bultar / Replacing 5000 bolts

Uppladdad av Vasamuseet

Instagram

#thevasamuseum
10 AUGUSTI 1628. 
På söndagseftermiddagen den 10 augusti 1628 kastade Vasa loss från sin förtöjningsplats nedanför slottet Tre Kronor. Kanonportarna var öppna, alla kanonerna var uthalade i parad och salut sköts. Fyra segel hissades – fock, förmärssegel, stormärssegel och mesan. 

Till att börja med snarare drev hon än seglade längs Strömmen, men så småningom kom hon ur det vindskyddade vattnet nedanför berget, och fallvindar började svepa ner från höjderna. Den första vindbyn krängde skeppet mot babord, där hon blev liggande ett ögonblick, innan hon långsamt rätade upp sig och fortsatte. 
När skeppet kom i höjd med Beckholmen, knappt 1 200 meter från platsen där man hade satt segel, kom en ny, starkare vindby som krängde skeppet ännu längre åt babord, och den undre kanonportsraden kom i vattnet. Sjön vällde in genom de öppna kanonportarna och tryckte babordssidan ännu längre ner. De som var uppe på övre däck klamrade sig fast där de kunde, medan skeppet krängde alltmer. Rorsmannen lade rodret hårt styrbord för att vända skeppet närmare vinden och kaptenen gav order att skoten skulle lossas så att vinden kunde blåsa ur seglen. Men det var för sent. Skeppet var dömt att gå under. 
Vasa sjönk bara 120 meter från land, och när hon hade ställt sig på botten, stack masterna fortfarande upp över vattnet och gav icke-simkunniga något att hålla sig fast i. 

Illustration: Nils Stödberg

On the 10th of August in 1628, the warship Vasa sank on her first journey, in Stockholm harbour. A catastrophe at the time, but today the salvaged ship is a treasure and an invaluable object from that continuously gives us new knowledge about the early 17th century.

Illustration: Nils Stödberg

#OnThisDay #TheVasaMuseum

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-08-10 10:00

🇸🇪 Den 5 augusti 1626 beställdes krigsskeppet Vasas kanoner. Det var kungen själv, Gustav II Adolf, som i ett brev till rikskansler Axel Oxenstierna gav uppdraget att beställa 72 kanoner för just Vasa. Tre av originalkanonerna finns bevarade idag och visas på Vasamuseet. 

🇬🇧 🇺🇸 On August 5 in 1626, the cannons of the warship Vasa were ordered. It was the Swedish king, Gustav II Adolf, who in a letter to Chancellor Axel Oxenstierna demanded that he would order 72 cannons for Vasa. Three of the original cannons are still left today and they are on display at the Vasa Museum. 

Foto/Photo: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-08-05 12:00

JOBBA PÅ VRAK? Vårt systermuseum Vrak söker personal! På Vrak är ett gott bemötande och god mat och dryck viktigt. Vrak Café & Bar söker nu en kaféansvarig och en museivärd/guide med serveringsvana. Har du känsla för god service och erfarenhet av arbete på restaurang, café och kanske dessutom på museum? Läs mer och ansök på https://www.smtm.se/lediga-jobb

Foto: Åke E:son Lindman.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-08-04 12:00

🇬🇧 🇺🇸 On 1 August 1626, the ship Vasa was mentioned in writing for the first time, in a rigging contract. The contract specified that the ropes were to be of the best hemp from Riga or Königsberg. Parts of the ship's original ropes are still left today and displayed at the museum.
This is the earliest source we have found in which the ship, now in our museum, is mentioned by name. It is referred to in earlier documents, but only as “the new ship” or “the ship now under construction.” This suggests that the name was decided sometime in the summer of 1626, when construction was well along – the keel had been laid in February or March of that year.
The image shows parts of Vasa’s rigging today in the museum. The ropes are new, made of hemp, and were put in place on the ship in the 1990s. 
🇸🇪 Skeppet Vasa omnämns för första gången i skrift den 1 augusti 1626, i ett riggningskontrakt. I kontraktet står att tågvirket, repen, skulle vara av bästa hampa från Riga eller Königsberg. Delar av originalrepen finns kvar än i dag och visas på museet.
Det här är den tidigaste källan vi har hittat där skeppet Vasa nämns vid namn. Det finns hänvisningar till skeppet i ännu äldre dokument, men det omnämns då som "det nya fartyget" eller "det fartyg som nu är under uppbyggnad." Det här tyder på att namnet bestämdes någon gång sommaren 1626, när bygget hade kommit en bit. 
Bilden visar delar av Vasas rigg i museet idag. Tågvirket är nytt, gjort av hampa, och sattes på skeppet i mitten av 1990-talet. 
Photo/foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-08-01 13:40

The Vasa seen from a bird's perspective!

LITE GRANN SÅ HÄR FRÅN OVAN. Vasa från måsperspektiv gör att många vill sjunga med i den gamla slagdängan: "alla tiders perspektiv, när man ser det lite grann så här från ovan".

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-07-07 12:00

🌙 When the night comes...

📸 Ove Olsen, Vasamuseet/SMTM

#Vasamuseet #TheVasaMuseum #VasaMuseum #Vasa #history #museum 
#visitsweden #sweden #visitstockholm #stockholm

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-07-01 00:11

Glad midsommar önskar Vasamuseets chef Jenny Lind. 

Museet har öppet hela helgen. Välkomna! 

Our Museum Director Jenny Lind wishes you a HAPPY MIDSUMMER!

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-06-24 14:47

🇬🇧🇺🇸 TWO MUSEUMS – ONE TICKET. Visit two of Stockholm's most popular attractions: The Vasa Museum and our sister museum Vrak – Museum of Wrecks with our new 2-in-1 combo ticket. The ticket is valid for 72 hours and provides admission to both museums. Children up to 18 years old have free entry as usual. Welcome!

🇸🇪 TVÅ MUSEER – EN BILJETT. Passa på att besöka både Vasamuseet och vårt systermuseum Vrak – Museum of Wrecks i sommar med vår nya kombinationsbiljett. Biljetten är giltig i 72 timmar och ger entré till båda museerna. Barn upp till 18 år har gratis inträde som vanligt. Välkommen!

#vasamuseet #vasamuseum #visitstockholm #Visitsweden #royaldjurgarden #visitdjurgarden #vrak #museumofwrecks #Wrecks #twomuseumsoneticket

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-06-16 14:18

Till toppen