#vasamuseet

Youtube

Stötta Vasa / Support Vasa

Uppladdad av Vasamuseet

Att konservera Vasa / Preserving Vasa

Uppladdad av Vasamuseet

Byta 5000 bultar / Replacing 5000 bolts

Uppladdad av Vasamuseet

Instagram

#thevasamuseum
Att få ta emot skolklasser till vårt fantastiska museum tycker vi pedagoger är kanon! Vasa hade enligt den sista förteckningen 64 stycken kanoner ombord när hon sjönk; de flesta bärgades redan på 1660-talet av Hans Albrecht von Treileben, men hur många originalkanoner från Vasa har vi på museet?

Recieving school classes to our fantastic museum, is the bomb! Vasa had 64 guns on board when she sunk; most were salvaged as early as the 1660s by Hans Albrecht von Treileben, but how many original cannons from Vasa can you find in the museum?

#vasamuseum #vasamuseet #thevasamuseum

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-25 18:11

🇸🇪 På Vasamuseet välkomnar vi ofta besökare från olika platser i världen. Varifrån har du rest för att besöka Vasamuseet? Lämna en kommentar med din flagga!

Museet har öppet varje dag kl. 10–17, onsdagar kl. 10–20. Välkomna!

🇬🇧🇺🇸 At the Vasa Museum we often welcome visitors from all over the world. From where have you traveled to visit the Vasa Museum? Leave a comment with your flag down below!

The museum is open every day from 10–17, on Wednesdays from 10–20. Welcome!

📸 Foto/Photo: Catrin Rising, Vasamuseet/SMTM.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-25 13:37

SISTA CHANSEN - PASSA PÅ ATT BESÖKA SKRÄDDARSTUGAN! 
Här sitter Vasamuseets dräkt- och textilforskare Anna återskapar kläder till två personer som hittats vid utgrävningarna av Vasa. De har fått namnen Baltzar och Beata. Deras kläder är en del av museets unika samling av textilmaterial – en av de största samlingarna i världen med textilier, läder och kläder från vanliga människor från denna tid. Skräddarstugan finns på plats två dagar till, men projektet med att återskapa kläder fortsätter och kommer att visas på flera olika sätt framöver. 

#vasamuseet #vasamuseum #1600tal #återskapa #forskning #textilforskning

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-24 13:56

🇸🇪 Idag är det INTERNATIONELLA MUSEIDAGEN – en årligt återkommande dag för att uppmärksamma museer som viktiga platser för bland annat kulturellt utbyte, samarbete och ömsesidig förståelse mellan människor.
Årets tema är MUSEERS KRAFT, om hur museer bland annat genom utbildning är en viktig del i samhället. Utbildning är ett av de mest kraftfulla och beprövade redskapen för hållbar utveckling, och museer bidrar genom sina samlingar och olika verksamheter till att upprätthålla demokratiska värderingar och ger möjlighet till livslångt lärande. 
Hos oss på Vasamuseet är besök för barn och unga gratis, likaså för skolgrupper i alla åldrar. Även våra skolprogram är gratis, både på museet och digitalt för de som inte kan resa till oss. På så sätt tillgängliggör vi museets kunskap för skolever i hela landet oavsett var de bor.

🇬🇧 Today is INTERNATIONAL MUSEUM DAY – an annual day to raise awareness about the fact that the museums are important places for, among other things, cultural exchange, cooperation and mutual understanding between people.
This year's theme is THE POWER OF MUSEUMS. One of the focuses is to show how important museums are a society’s education field. Education is one of the most powerful and proven tools for sustainable development. Through their collections and educational programs, museums contribute to upholding democratic values and providing opportunities for lifelong learning.
The Vasa Museum offers free visits for children and youngsters as well as for school groups of all ages. Our educational programs are also free, both at the museum and online, thus making museum's knowledge available to schoolchildren throughout Sweden, regardless of where they live.

📸 Anneli Karlsson, Vasamuseet / SMTM

#IMD2022 #MuseumDay #ICOM 
#Vasamuseet #TheVasaMuseum #VasaMuseum #Vasa #history #museum #education 
#Sweden #Stockholm

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-18 11:48

Skeppsstädning! Pedagogerna putsar Vasa sommarfin. Halva skeppet är nu avklarat, är det babord eller styrbord? 

Ship cleaning! The museum educators are dusting Vasa for the summer. Half the ship is now finished, is it portside or starboard?

#vasamuseet #thevasamuseum #springcleaning

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-17 16:24

Vasapedagogernas resekarta! Vi har hittills i år haft digitala skolprogram med alla dessa orter runt om i Sverige. En fantastisk möjlighet för skolor över hela landet att ”besöka” museet. Vårterminen är fullbokad, men efter sommarlovet kör vi igen.

With all these places the musuem educators have had digital school programs this year. It is one way of fullfilling our responsibility to pupils all over Sweden.

#vasamuseet #thevasamuseum
#education #pedagoger

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-10 17:37

🇬🇧🇺🇸 Welcome to the Vasa Museum! We are open daily 10-17, Wednesdays until 20. 

🇸🇪 Välkommen till Vasamuseet! Vi har öppet alla dagar 10-17, onsdagar till 20.

📷: Catrin Rising/Vasamuseet/SMTM

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-09 13:16

🇸🇪 Soliga vårhälsningar från Vasamuseet och Djurgården!

Vi har öppet dagligen i maj kl. 10–17, onsdagar kl. 10–20.

Välkommen! ☀️🌿

🇬🇧🇺🇸 Sunny greetings from the Vasa Museum and Djurgården!

In May we are open daily 10:00–17:00, Wednesdays 10:00–20:00.

Welcome! ☀️🌿

📸: Lovisa Brämming, Vasamuseet/SMTM.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2022-05-02 13:44

Till toppen