Vasas historia

Vasa är en riktig skattkammare från 1600-talet som bjuder på en rik historia om allt från arbetet på Skeppsgården till livet ombord på ett krigsskepp.

file:///C:/Users/gny/Downloads/google8320480e8f9b6ed0%20(3).html