Det finns flera brev sparade från 1600-talet som handlar om Vasas förlisning. Bland annat brev skrivna av ögonvittnen, alltså människor som såg skeppet sjunka i Stockholm 1628. De kallas förstahandskällor och ger oss värdefull kunskap om vad som hände Vasa på olycksdagen 10 augusti 1628.  

På denna sida finns några dokument som ofta citeras när historien om Vasa återberättas. Originalen finns på Riksarkivet. Till varje original finns också en eller flera avskrifter med modernt typsnitt och moderniserat språk.

Rådets brev till kungen om olyckan

Daterat 12 augusti 1628, två dagar efter olyckan. Skrivet av Riksrådet i Stockholm till Gustav II Adolf som befann sig i Polen.

Kungens svar till rådet

Brev undertecknat kungen Gustav II Adolf, daterat 1 september 1628. Här kan man läsa kungens kommentar till nyheten om Vasas förlisning.

Förhör med Vasas kapten

Daterat dagen efter förlisningen.

Förhör med Söfring Hansson, avskrift (pdf)

Förhör med Söfring Hansson, original del 1 

Förhör med Söfring Hansson, original del 2

Förhöret med flera besättningsmän

Daterat en månad efter förlisningen (detta dokument är inte komplett).