Förstahandskällor! Ögonvittnen! Originaldokument från augusti 1628!
Här kan du med egna ögon se vad som skrevs dagarna efter Vasas förlisning.  

På denna sida finns några dokument som ofta citeras när historien om Vasa skall återberättas. Originalen finns på Riksarkivet. De är här publicerade utan kommentarer och moderniseringar eller korrigeringar. Varje dokument finns i två versioner:

  • Avfotografering av originaldokumentet i JPEG-format
    Med möjlighet att zooma in. 

  • Avskrift på dator i PDF-format
    Med originalet överensstämmande radfall för att kunna jämföra ord för ord.

Brevet som berättar om Vasas förlisning, daterat två dagar efter: 

Rådets brev till kungen, avskrift (tre sidor i samma PDF)

Rådets brev till kungen, original del 1 (JPEG)
Rådets brev till kungen, original del 2 (JPEG)
Rådets brev till kungen, original del 3 (JPEG)

Förhör med Vasas kapten, daterat dagen efter förlisningen:

Förhör med Söfring Hansson, avskrift (båda originalen avskrivna på en sida i PDF)

Förhör med Söfring Hansson, original del 1 (JPEG)
Förhör med Söfring Hansson, original del 2 (JPEG)

Förhöret med flera besättningsmän. Daterat en månad efter förlisningen (detta dokument är inte komplett):

Förhöret på slottet, avskrift (åtta sidor i samma PDF)

Förhöret på slottet, original del 1 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 2 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 3 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 4 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 5 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 6 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 7 (JPEG)
Förhöret på slottet, original del 8 (JPEG)