Förstahandskällor! Ögonvittnen! 

Här kan du läsa vad som skrevs dagarna efter Vasas förlisning.    

På denna sida finns några dokument som ofta citeras när historien om Vasa återberättas. Originalen finns på Riksarkivet. Dokumenten är fotograferade med så pass hög upplösning att det går att zooma in enstaka ord. Till varje original finns också en eller flera avskrifter med modernt typsnitt.

Rådets brev till kungen om olyckan

Daterat 12 augusti 1628, två dagar efter olyckan. Skrivet av regeringen i Stockholm till Gustav II Adolf som befann sig i Polen.

Förhör med Vasas kapten

Daterat dagen efter förlisningen.

Förhöret med flera besättningsmän

Daterat en månad efter förlisningen (detta dokument är inte komplett).