Det här kan du se på museet

I Vasamuseets samlingar finns skeppet Vasa
och allt som man hittade tillsammans med skeppet
när man tog upp det ur vattnet.

I våra samlingar finns flera tusen saker
som hör till skeppet
eller som fanns ombord.

file:///C:/Users/gny/Downloads/google8320480e8f9b6ed0%20(3).html