Om Vasamuseet

Vasamuseet är en del av
en statlig myndighet.
Den heter Statens maritima och
transport-historiska museer.
Fem museer ingår i myndigheten.
Det är Vasamuseet, Vrak och
Sjö-historiska museet i Stockholm,
Marin-museum i Karlskrona
och Järnvägs-museet i Gävle.

Det här ska myndigheten göra
Statens maritima och transporthistoriska museer
är alltså en myndighet.
På fyra av våra museer berättar vi om sjö-fart.
De femte museet handlar om tåg.
Tillsammans ökar vi kunskapen om
sjöfart, järn-vägar och transport.
Vårt uppdrag är att hålla kultur-arvet levande.

Det här gör Vasamuseet
Vasamuseet visar
upp skeppet Vasa.
Genom Vasa kan du få veta mer om Sverige
i början av 1600-talet.

Varje år besöker ungefär en miljon
människor Vasamuseet.
Många som besöker Vasamuseet är
turister från andra länder.

Museet är också ett centrum för kunskap.
Vi forskar om Vasa.
På museet kan du också se utställningar.
och vara med på olika aktiviteter.

Till toppen