Så bevarar vi Vasa

Så bevarar vi Vasa i dag

För att ha kvar Vasa i framtiden
måste vi ta hand om skeppet
ordentligt.
Vi har förbättrat klimatet i museet.
Vi ska också stötta Vasa bättre.
Vi forskar för att ta reda på
vad vi kan göra mer
för att Vasa ska må bra.

Gul-vita fläckar på Vasa

År 2000 upptäcktes
nya fläckar på Vasa.
Fläckarna var gulvita.
Det var järn och svavel i träet.
Det var inte alls bra.
De förstörde träet både i skeppet
och i skulpturer och föremål.
Vad kunde man göra åt det?
Forskarna började med att titta på
problemen med de gulvita fläckarna.
Fläckarna låg på ytan och var lätta att se.
Men det fanns problem inne i träet också.
Träet bröts ner och det gjorde
Vasa svagare.
Det är därför viktigt att undersöka
Vasas trä på djupet.
Vad är det som händer?
Hur snabbt förändras Vasa?
Vad kommer att hända i framtiden?
Och vad kan vi göra för att stoppa utvecklingen?

Det här kan vi göra
för att rädda Vasa

Forskarna har kommit fram till
att Vasa behöver ett jämnt klimat.
Hon behöver ligga stabilt.
Och forskarna måste fortsätta forska.

Vasa behöver ett jämnt klimat.
År 2004 förbättrade vi museets klimat.
Det var det viktigaste för att Vasa ska må bra.
Nu kan vi hålla en jämn temperatur och
luft-fuktighet alla dagar.

Nu bildas det inte alls lika många
nya vitgula fläckar på träet.
Problemen har minskat och
Vasa mår mycket bättre.

Vasa behöver ligga stadigt

I projektet Stötta Vasa
forskar kemister och ingenjörer.
De har tagit reda på
hur vi bäst kan stötta upp Vasa.

Snart kommer en ny stödvagga börja byggas åt Vasa.

Vi måste få bort järn från Vasa

Det finns järn i Vasas trä
efter tiden på havets botten.
Det kom in järn i träet
från spikar, kanon-kulor och andra föremål.
Det är inte bra.
Forskarna kan se att järnet
har gjort Vasas trä svagare.
Det är svårt att få bort järn ur skeppet.
I stället får vi se till att klimatet runt Vasa
är stabilt och bra.
Vi får också se till att
Vasa ligger bra och stabilt.
För hjälpa skeppet bli mer stabilt
och för att få bort lite järn,
har alla gamla bultar i Vasa bytts ut.
Nu är de bultar som håller ihop Vasa
gjorda av rostfritt stål.
Det är mycket bättre för Vasa.

Förändringarna i Vasa blir
hela tiden långsammare.
Det är bra.
Men vi måste fortsätta forska.
Vi behöver ha koll.
Det är viktigt för att Vasa
ska må bra även i framtiden.

Till toppen