Samlingar

I Vasamuseets samlingar finns allt som man
hittade tillsammans med skeppet
när man tog upp det ur vattnet.

Samlingarna finns i så kallade magasin.
Det finns flera tusen saker som hör till skeppet
eller som fanns ombord.

Här är ett fat som hittades på Vasa.

Ett fat som bärgats från Vasa. Fatet är gult och brunfärgat.