Utställningar

På Vasamuseet finns flera utställningar
som berättar om skeppet och 1600-talet.

I utställningen Skeppsgården kan du
se hur man byggde skepp på den här tiden

Det finns en stor modell av skeppet.
Modellen visar hur Vasa kan ha
sett ut när hon seglade ut.

I utställningen Livet ombord får du
se hur det var att arbeta och leva ombord
på ett stort krigsskepp som Vasa.

Strid är en utställning där du får veta mer om
hur det kunde vara för soldaterna
före, under och efter en strid på havet.

I utställningen Det seglande skeppet
kan du se hur Vasa tog sig fram
utan motor med stora segel.
Ett av seglen visas i utställningen.

Utställningen Kungens skepp visar ett bildspel
om vad som hände efter att Vasa sjönk.

Du kan se hur sjömännen som fanns
på Vasa såg ut i utställningen Ansikte mot ansikte.

Du kan se hur man tog upp Vasa ur vattnet år 1961 i utställningen Bärgningen.

Bevara Vasa är en utställning om hur vi arbetar med
att kunna ha kvar Vasa i framtiden.
Efter att Vasa låg i vattnet är hon känslig
och på museet arbetar man på olika sätt
för att Vasa ska må så bra som möjligt.