Krigsskeppet

Vasa hade med sig 64 kanoner
när hon sjönk på sin första resa.
Så många kanoner hade nästan
inget annat skepp i hela världen år 1628.

Vasas kanoner

Vasa hade med sig 64 kanoner
men åtta av kanon-portarna stod tomma.
Det fanns alltså plats för fler.
På övre och undre batteri-däck fanns
48 stora kanoner som sköt blixt-snabbt.
De kallas 24-pundare.
Till dem använde man runda kanon-kulor.
Rund-kulorna vägde mer än 10 kilo.
På övre däck stod mindre kanoner.

Kanonerna på båda sidorna
kunde skjuta mer än 300 kilo ammunition
på samma gång.
Det är ungefär fyra gånger mer
än många av de andra krigs-fartygen
på den tiden.
Vasa skulle ha varit ett snabbt skepp.
Hon skulle lätt ha seglat ikapp fienden.

Vasa skulle hellre såra än döda
440 man skulle ha jobbat på Vasa.
300 var soldater.
De skulle ha använt Vasa i sjö-strid.
På 1620-talet försökte de vanligtvis inte
sänka fiendens skepp.
Målet var att erövra dem.
Då fick man ju nya fartyg till Sverige.

Striderna till havs började ofta
med att många skepp stred
mot varandra
Men för det mesta blev det sedan
dueller mellan två skepp.
De kämpade alltså skepp mot skepp.

Fartygen sköt med sina kanoner mot varandra.
Tunga rund-kulor slog igenom trä-skeppen.
Det blev explosioner av trä-bitar.
Träbitarna kunde döda många
soldater och båts-män.
Andra kunde bli allvarligt skadade.

De ville hellre skada än döda på Vasas tid.
Svenskarna visste att om en fiende blev skadad
skulle flera andra hjälpa honom.
Då blev det lättare för svenskarna
att vinna den striden.
Målet var att ta sig ombord
på fiendens skepp.
De skulle erövra fiende-skeppet.
Soldaterna hade yxor och spetsiga pikar.
Det blev ofta blodigt och riktigt hemskt.

Fartygen började ofta brinna under strid.
Därför blötte de seglen.
Det var för att minska risken för brand.
De såg också till att alltid ha
blöta djur-hudar i närheten.
Då kunde de snabbt släcka elden
om det började brinna på däck.

De hade inte bara runda kanon-kulor
Vasa skulle ha skjutit rundkulor med kanonerna.
Men de hade också annat att skjuta med.
Kedje-lod och sax-lod skulle de använda
för att skada fiendens master och segel.
Då blev deras fartyg svårt att styra.
Med kanonerna kunde de också skjuta
behållare som var fyllda med
metall-skrot och musköt-kulor.
Det gjorde de för att skada
så många som möjligt på en gång.

De hårda striderna till sjöss på Vasas tid
var inget fredags-mys.

Frågor & svar