Utgrävningen – Vasa på 1960-talet

Efter att Vasa blev bärgad
i april 1961
tömde de skeppet på vatten.
I maj 1961 gick arkeologerna ombord.
Det fanns svart slam i skeppet.
Slammet var en meter djupt.
Arkeologerna hade därför
kläder av gummi.
De hade också blivit vaccinerade
mot farliga sjukdomar.
På fem månader hittade de
över 30 000 saker från 1600-talet!

Vasas första dagar efter bärgningen

Efter att Vasa kom upp från vattnet
använde de tre jätte-stora pumpar
för att få ut allt vatten ur skeppet.
De pumpade i tio dagar.
Dykarna lagade också hål
så att det inte skulle komma in nytt vatten.

Den 4 maj drog de Vasa
till varvet på Beckholmen.
Vasa flöt på vattnet alldeles själv.
På varvet ställde de Vasa
på en ponton av betong.
En ponton är en sorts
flytande golv.

Arkeologerna går ombord

Per Lundström blev chef för arkeologerna.
Han var senare chef för Sjöhistoriska museet.
Per satte ihop ett team.
Det var tio arkeologer, en fotograf
och en tecknare.
Alla blev vaccinerade mot olika sjukdomar
innan de gick ombord.
Det kunde ju finnas
farliga bakterier
i den svarta geggan i skeppet.
De fick därför en spruta mot
tyfus, gul-sot och stel-kramp,
bland annat.

Teamet hade galon-kläder på sig ombord.
De dokumenterade noggrant allt de hittade.
Arkeologerna skrev upp var i skeppet
de hade hittat varje sak.
Varje sak fick ett nummer.
De la sakerna i lådor med vatten.
Sakerna behövde sedan bli behandlade
för att de inte skulle bli förstörda i luften.

De grävde i fem månader

Arkeologerna behövde bli klara med arbetet
innan vintern.
De fick därför arbeta hårt.
På fem månader tömde de hela skeppet.

Medan arkeologerna grävde
sprutade det hela tiden vatten på Vasa.
Det var för att träet inte skulle torka.
Då skulle det ha ändrat form.
Sprinkler-systemet var i gång
både på dagen och på natten.
För arkeologerna var det som att
jobba i regn varje dag.

De hittade massor med saker ombord

Per Lundströms team tog ut
över 30 000 föremål från Vasa.
Det tog ut kanon-lavetter,
alltså de vagnar som kanoner står på.
De tog ut sjömans-kistor.
I kistorna fanns kläder och
personliga saker.
Arkeologerna hittade också pengar,
cirka 4 000 mynt.
De hittade spel.
Ombord fanns också tallrikar
och tunnor med gammal mat.

De hittade rester av sex segel.
Det var segel som de inte hade hissat
den där dagen när Vasa seglade ut.
De hittade tjocka rep.
och 120 ton barlast.
Allt det här skulle de
ta ut ur skeppet.
Dessutom skulle de ta hand om
skelett efter människor
som hade drunknat på Vasa.

De fortsatte dyka i många år

Fram till år 1967 hittade dykarna
många nya fynd nere i vattnet.
De hittade till exempel Vasas esping.
Det är en båt som hörde till skeppet.
De skulle ha använt båten till att
transportera människor och saker
till och från Vasa.

Till toppen